Sikat ang Pinoy: A Poem Tribute to All Filipinos

I just finished my poem in Filipino language entitled “Sikat ang Pinoy” and posted it on AngPilipino.com. It took 6 days for me to finish it. Check out my poem below:

Sikat ang Pinoy
by Sherwin Anos

Sikat ang Pinoy kahit saang larangan
Iba-ibang lahi tayo’y hinangaan
Kasipagan natin bunga ay katanyagan
Anumang balakid ay nalalampasan

Tayo’y Pilipino sa puso at diwa
Ang pagtulong sa kapwa ay halimbawa
Ngayo’y bihira nang makita sa iba
Gayunpaman atin pa ring dinadala

Pilipinas, bansang ating sinilangan
Ilang tao’y nagbigay ng karangalan
Naging angat sila sa ibang dayuhan
Oras na para sila’y pasalamatan

Yan ang Pinoy, Sikat!

Feast of Black Nazarene

black nazareneMany devotees from different places of Philippines come to visit Quiapo Church for the feast of Black Nazarene. Evey 9th day of January, people gather here to join the procession accompanying the life-sized, dark-skinned statue of Jesus Christ. It is usually the single largest festival of the year in the Philippines. Today the number of devotees who joined the procession swelled to 80,000 in Quiapo, Manila.